HELSINKI

Pediana Oü Suomen
sivuliike
Karjalankatu 2 B 51
00520 HELSINKI

FINLAND

toimisto@pediana.fi
tel +358 44 065 49 51
tel +358 41 478 13 11

Y-tunnus 2768242-7

Vaadi parasta palvelua

Yrityksen taloushallinto vaatii tänä päivänä laajaa osaamista. Ammattimainen tilitoimisto on yritykselle korvaamaton kumppani, joka tekee menestyksen mahdolliseksi. Tilitoimiston valintaa voi verrata työntekijän valintaan.

Valitessasi tilitoimistoa sinun kannattaa varmistaa, että tilitoimisto on osaava, ammattitaitoinen, luotettava ja riippumaton. Vastuiden kirjallinen sopiminen  tuo turvaa asiakkaalle. Meillä yrityksesi taloushallinto on osaavissa käsissä.

Tarjoamamme palvelut:

 • kirjanpito, kustannus- ja projektilaskenta
 • sähköinen taloushallintopalvelu
 • tilinpäätökset
 • palkkahallinto ja -laskenta
 • budjetointi
 • rahoitus- ja investointisuunnittelu
 • verolaskenta ja -suunnittelu
 • tilinpäätösanalyysit
 • yritysten perustamis- ja yhtiömuodon muutospalvelut
 • perintäpalvelut
 • kassavirtasuunnittelu ja yritystaloudelliset ennusteet

Insist on the best service

The company's financial management requires extensive know-how on this day. A professional accounting firm is an indispensable companion to the company that makes success possible. The choice of the accounting firm can be compared to the choice of an employee.
When selecting accounting firms you'll want to make sure that the accounting firm is competent, professional, reliable and independent. A written agreement provides security for the customer. With us, your business finance is in capable hands.

The service we offer: 

 • accounting, calculation of costs and project accounting
 • electronic financial management services
 • financial statements
 • payroll administration and calculation of wages
 • budgeting
 • financial and investment planning
 • tax calculation and planning
 • financial statement analysis
 • enterprise creation and the conversion services
 • collection services
 • cash flow planning and corporate financial forecasts