HELSINKI

Pediana Oü Suomen
sivuliike
Karjalankatu 2 B 51
00520 HELSINKI

FINLAND

toimisto@pediana.fi
tel +358 44 065 49 51
tel +358 41 478 13 11

Y-tunnus 2768242-7

Hinnasto  2022

KIRJANPIDON KUUKAUSIHINTAAN SISÄLTYVÄT SEURAAVAT TOIMINNOT

 • aineiston järjestely
 • tositteiden kirjaus
 • alv-laskelma
 • myynti- ja ostoreskontran seuranta
 • kausiveroilmoitusten lähettäminen
 • tuloslaskelman ja taseen sekä reskontra tulosteiden lähettäminen asiakkaille

KIRJANPIDON KUUKAUSIHINNAT

 PERUSHINTA 24 € KUUKAUSI

Tositteita                         Hinta                         Ylimenevät tositteet / kpl

     20 kpl                          62 €                                            2.40 €

     30 kpl                          66 €                                            2.29 €

     40 kpl                          76 €                                            2.02 €

     50 kpl                          87 €                                            1.75 €

   100 kpl                        164 €                                            1.55 €

   200 kpl                        279 €                                            1.41 €

   300 kpl                        368 €                                            1.28 €

   400 kpl                        457 €                                            1.22 €

   

                                       TILINPÄÄTÖKSET                                    VEROILMOITUKSET                                     

Osakeyhtiö                     255 €                                             208 €

Ky ja Ay                          208 €                                             162 €

Tmi                                 162 €                                             122 €

PALKANLASKENTA

Palkanlaskenta/ henkilö                                            10.00 € / kerta

Vuosi-ilmoitus palkoista                                             69.00 € / sisältää aineiston lähettämisen

Palkanlaskennan hinnat sisältää:

 • palkkojen laskennan
 • kuukausittaiset aineistot verottajalle
 • palkkalaskelmien ja maksulistojen lähettämisen asiakkaalle

 

TUNTIVELOITUS

Tuntiveloitus    69.00 €  tunti

HINNAT ALV  0 %                                                     

 

PRICE LIST  2022

Included in the monthly fee:

 • arrangement of the material
 • sourcedocuments recording
 • VAT- calculation and accounting
 • tracking of the sales- and purchaseledger
 • transmitting the VAT declarationreport to the tax authorities
 • providing the customer with the income statement , balance sheet and account ledger results.

Prices of the monthly accountancy:

The basic fee 24 € / month

Sourcedocuments             Price                Additional sourcedocuments / pcs

     20 pcs                          62 €                                            2.40 €
     30 pcs                          66 €                                            2.29 €
     40 pcs                          76 €                                            2.02 €
     50 pcs                          87 €                                            1.75 €
   100 pcs                        164 €                                            1.55 €
   200 pcs                        279 €                                            1.41 €
   300 pcs                        368 €                                            1.28 €
   400 pcs                        457 €                                            1.22 €
   

FINANCIAL STATEMENTS:

Ltd.(Oy)                                                                                     255 €
Limited partership & Trade Union (Ky & Ay)                              208 €
Sole Trader (Tmi)                                                                      162 €

FISCAL DECLARATION:

Ltd.                                                                                           208 
Limited partership & Trade Union                                             162 €
Sole Trader                                                                              122 €

CALCULATION OF SALARIES:

Calculation of salaries/person                                                                  10.00 € / time
The annual declaration of salaries                                                           69.00 € / transmission of                                                                                                                              the material to
                                                                                                               the tax authorities
Calculation of salaries includes :
 • calculation of salaries
 • monthly data to the tax authorities
 • sending the pay slips and payment lists to the customer

HOURLY CHARGE:

 € / hour

P R I C E S   V A T    0 %