HELSINKI

Pediana Oü Suomen
sivuliike
Karjalankatu 2 B 51
00520 HELSINKI

FINLAND

toimisto@pediana.fi
tel +358 44 065 49 51
tel +358 41 478 13 11

Y-tunnus 2768242-7

Hinnasto  2023

KIRJANPIDON KUUKAUSIHINTAAN SISÄLTYVÄT SEURAAVAT TOIMINNOT

 • aineiston järjestely
 • tositteiden kirjaus
 • alv-laskelma
 • myynti- ja ostoreskontran seuranta
 • kausiveroilmoitusten lähettäminen
 • tuloslaskelman ja taseen sekä reskontra tulosteiden lähettäminen asiakkaille

KIRJANPIDON KUUKAUSIHINNAT

 PERUSHINTA 26,05 € KUUKAUSI

Tositteita                         Hinta                         Ylimenevät tositteet / kpl

     10 kpl                          56,40 €                                       2,66 €

     20 kpl                          67,30 €                                       2.60 €

     30 kpl                          71,60 €                                       2.48 €

     40 kpl                          82,45 €                                       2,19 €

     50 kpl                          94,00 €                                       1.90 €

   100 kpl                        177,95 €                                       1.68 €

   200 kpl                        302,70 €                                       1,53 €

   300 kpl                        399,30 €                                       1.39 €

   400 kpl                        495,85 €                                       1.32 €

   

                                       TILINPÄÄTÖKSET                                    VEROILMOITUKSET                                     

Osakeyhtiö                     276 €                                             226 €

Ky ja Ay                          226 €                                             176 €

Tmi                                 176 €                                             132 €

PALKANLASKENTA

Palkanlaskenta/ henkilö                                            11,00 € / kerta

Vuosi-ilmoitus palkoista                                            74,90 € / sisältää aineiston lähettämisen

Palkanlaskennan hinnat sisältää:

 • palkkojen laskennan
 • kuukausittaiset aineistot verottajalle
 • palkkalaskelmien ja maksulistojen lähettämisen asiakkaalle

VERKKOLASKUN LAADINTA JA LÄHETYS  11,00 € kpl 

TUNTIVELOITUS

Tuntiveloitus    74,90 €  tunti

HINNAT ALV  0 %                                                     

 

PRICE LIST  2023

Included in the monthly fee:

 • arrangement of the material
 • sourcedocuments recording
 • VAT- calculation and accounting
 • tracking of the sales- and purchaseledger
 • transmitting the VAT declarationreport to the tax authorities
 • providing the customer with the income statement , balance sheet and account ledger results.

Prices of the monthly accountancy:

The basic fee 26,05 € / month

Sourcedocuments             Price                Additional sourcedocuments / pcs 

              

             10  pcs                        56,40 €                                   2,66 €                       

             20  pcs                        67,30 €                                   2,60 €

     30 pcs                         71,60 €                                   2,48 €

     40 pcs                         82,45 €                                   2.19 €

     50 pcs                         94,00 €                                   1.90 €
   100 pcs                       177,95 €                                   1.68 €
   200 pcs                       302,70 €                                   1.53 €
   300 pcs                       399,30 €                                   1.39 €
   400 pcs                       495,85 €                                   1.32 €
   

FINANCIAL STATEMENTS:

Ltd.(Oy)                                                                                    276,00 €
Limited partership & Trade Union (Ky & Ay)                             226,00 €
Sole Trader (Tmi)                                                                     176,00 €

FISCAL DECLARATION:

Ltd.                                                                                           226,00 
Limited partership & Trade Union                                            176,00 €
Sole Trader                                                                              132,00 €

CALCULATION OF SALARIES:

Calculation of salaries/person                                                                  11.00 € / time
The annual declaration of salaries                                                           74,90 € / transmission of                                                                                                                               the material to
                                                                                                               the tax authorities
Calculation of salaries includes :
 • calculation of salaries
 • monthly data to the tax authorities
 • sending the pay slips and payment lists to the customer

HOURLY CHARGE:

74,90  € / hour

P R I C E S   V A T    0 %