HELSINKI

Pediana Oü Suomen
sivuliike
Karjalankatu 2 B 51
00520 HELSINKI

FINLAND

toimisto@pediana.fi
tel +358 44 065 49 51
tel +358 41 478 13 11

Y-tunnus 2768242-7

Oletko vailla asiantuntevaa tilitoimistoa?

Aloittava yritys

Aloittavan yrittäjän on tärkeää päästä tuottavaan työhön nopeasti. Meiltä saat kaikki aloittavan yrityksen perustamispalvelut. Yhdessä toimien säästämme aikaasi ja vältämme virheet.

Toimiva yritys

Tilitoimisto on mahdollista vaihtaa milloin tahansa tilikauden aikana. Joskus voi olla syytä vertailla saatavilla olevia palveluja. Etsitkö ratkaisuja? Kartoitetaan yhdessä yrityksenne tarpeet ja etsitään niihin parhaat ratkaisut !


Pediana tili- ja yrityspalvelut tarjoaa ammattitaitoista palvelua

Hyvä tilitoimisto

  • hoitaa kirjanpidot, tilinpäätökset ja veroilmoitukset ammattitaidolla täsmällisesti ja oikeaan aikaan
  • on perillä lakimuutoksista ja niiden vaikutuksista yrityksen kirjanpitoon
  • toimii keskustelukumppanina ja konsulttina
  • valvoo asiakkaan etuja puolueettomasti
  • hallitsee sähköisen asioinnin

Do you need a professional accounting firm?

Starting a Business

As a new entrepreneur it is important to access productive work quickly. With our help you get all business establishing services. By working together, we save your time and avoid errors.


Established business

It is possible to change the accounting firm at any time during the year. Sometimes it may be necessary to compare the services available. Looking for solutions? Let's survey your company's needs and find the best solutions!

Pediana financial and business services provides a professional service

A good accounting firm:

  • manages the financial records, financial statements and tax declarations accurately and in a professional manner on time.
  • is aware of the legislative changes and their impact on the accountancy of the company
  • acts as a discussion partner and consultant
  • monitors the customer's interests impartially
  • manages electronic transactions